top of page

Tilvalgsuddannelser

Tilvalgsuddannelser omhandler specifikke førstehjælpsemner

  • Førstehjælp ved blødning

  • Førstehjælp og forebyggelse til børn

  • Førstehjælp ved kemiske påvirkninger

  • Førstehjælp ved skader på bevægeapparat inkl. hovedskader

  • Førstehjælp ved småskader

  • Førstehjælp ved sygdomme

  • Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkning 

  • Psykisk førstehjælp

Den%201_edited.jpg
Tilvalgsuddannelser: Courses & Programs
bottom of page